Regulamin korzystania z Sims True Life

Poznaj zasady, którymi rządzi się nasz serwis. Korzystając z STL zgadzasz się z postanowieniami poniższego Regulaminu.

I. CZĘŚĆ DLA WSZYSTKICH

1. Dostępność serwisu
Korzystanie z naszego serwisu nie wymaga zakładania konta użytkownika. Niektóre funkcje mogą być jednak niedostępne dla gości i wymagać rejestracji.

2. Prawa jakie nam przyznajesz
Dodając treści w naszym serwisie oświadczasz, że jesteś ich autorem lub posiadasz zgodę autora na korzystanie z nich i udzielasz nam nieodwołalnej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych treści (w tym na wyświetlanie ich na naszych stronach i także poza nimi). Usunięcie treści przez nas lub przez Ciebie nie oznacza wygaśnięcia udzielonej nam licencji.

3. Prawa jakie przyznajemy Tobie
Udzielamy odwiedzającym nasz serwis niewyłącznej, nieodpłatnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z materiałów zamieszczonych w serwisie bez prawa do ich dalszego publicznego rozpowszechniania ani czerpania z nich jakichkolwiek przychodów.


II. CZĘŚĆ TYLKO DLA GOŚCI

4. Usuwanie treści
Treści dodane przez Ciebie mogą być usunięte bez powodu.

5. Ban na IP
Jeżeli naruszasz nasz Regulamin to możesz zostać ukarany banem na adres IP - korzystanie z naszego serwisu stanie się wtedy niemożliwe lub ograniczone. Na Twoją prośbę poinformujemy Cię o przyczynach.


III. CZĘŚĆ TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW

6. Konto użytkownika
(1) Możesz założyć w naszym serwisie tylko jedno konto. 
(2) Nie możesz udostępnić czy oddać swojego konta innej osobie. 
(3) Możesz zostać poproszony o zmianę nazwy użytkownika, jeżeli narusza ona dobre obyczaje a także w innych uzasadnionych przypadkach. 
(4) Jeżeli nie chcesz dłużej korzystać z naszego serwisu masz prawo do zamknięcia konta. 

7. Zespół STL
Nasze decyzje są wykonywane przez jedną osobę z Zespołu. Osobą należącą do Zespołu STL jest osoba wymieniona na stronie Nasz zespół - dla ułatwienia kolory loginów osób będących w Zespole są koloru czerwonego. 

8a. Standardy społecznościowe
(1) Dodając treści w naszym serwisie powinieneś odnosić się do wszystkich w sposób kulturalny.
(2) W szczególności nie jest dozwolone:
    (a) wzajemne obrażanie się,
    (b) publikowanie treści wulgarnych,
    (c) propagowanie lub głoszenie nietolerancji, przemocy, nienawiści, czy dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
    (d) trollowanie. 
(3) W przypadku wątpliwości co do tego czy treść, którą zamierzasz opublikować, jest zgodna ze standardami społecznościowymi możesz zwrócić się do dowolnego moderatora z takim pytaniem.
(4) Jeżeli Twój post, wpis lub komentarz znacznie utrudnia wygodne przeglądane i korzystanie ze strony przez innych użytkowników (np. przez zbyt dużą ilość zdjęć) możesz zostać poproszony o jego zmianę. Moderator może też samodzielnie dokonać takiej edycji.
(5) Treści naruszające nasze standardy społecznościowe mogą być ukrywane w części lub w całości serwisu, co nie wyklucza nałożenia upomnienia lub ostrzeżenia.

8b. Blogi
(1) Blogi służą do dzielenia się opiniami, poglądami, relacjami, fanartami, zdjęciami, filmami czy materiałami z serii gier The Sims. Wpisy, które nie zawierają dostatecznego związku z grą mogą zostać ukryte ze strony głównej lub całkowicie usunięte.
(2) Jeżeli wpis przekracza 1200 znaków, zawiera więcej niż 5 zdjęć lub więcej niż 1 film to może zostać ukryty ze strony głównej w celu umożliwienia innym uzytkownikom komfortowego przeglądania innych wpisów.
(3) Nie jest dozwolone dodawanie kilku wpisów pod rząd przez tego samego użytkownika.
(4) Wpisy ukryte ze strony głównej są nadal widoczne w zakładce blogi oraz na blogu danego użytkownika.

9. Reklama
Używanie funkcji serwisu w celach reklamowych wymaga naszej zgody. Wyjątkiem jest:
(a) nieinwazyjna reklama własnej strony w sygnaturze,
(b) wstawianie na bloga materiałów poświęconych grze The Sims, nawet jeżeli opatrzone są logo serwisu.

10. Odznaki i wyróżnienia
(1) Za aktywność w serwisie przyznajemy odznaki a także specjalne tytuły, które są wyświetlane przy loginie użytkownika. Odznaka może być przyznana za zwycięstwo w konkursie. 
(2) W uzasadnionych przypadkach odznaka lub tytuł mogą zostać odebrane.

11. Simoleony
(1) Aktywność w serwisie nagradzana jest także simoleonami (§), które przypisywane są do konta użytkownika. Simoleony są przyznawane automatycznie za każdy napisany post, komentarz, wpis na blogu, oddany głos w ankiecie i zawartą znajomość. Szczególnie promowane są treści, budzące zainteresowanie społeczności. Simoleony mogą być przyznawane indywidualnie jako nagroda. 
(2) Simoleony mogą być wydawane na skorzystanie z niektórych funkcji serwisu. 
(3) Jeżeli Twój stan konta przekroczy 500§ może być pobierany podatek od bogactwa. 

12. Ranking osobistości
(1) W każdy piątek dokonywana jest aktualizacja rankingu osobistości. Osobistością tygodnia zostane osoba, która zyskała w minionym tygodniu najwięcej simoleonów. Dopuszczalne jest wybranie dwóch osobistości w danym tygodniu. 
(2) Przy aktualizacji rankingu nie uwzględnia się wydanych simoleonów, za wyjątkiem tych odjętych jako kara.
(3) Jeżeli posiadasz aktualne upomnienie lub ostrzeżenie Twoja pozycja w rankingu może być niższa niż wynika to ze zdobytych simoleonów.

13. Zakaz spamu
Niedozwolone jest dodawanie dużej ilości treści, jedynie w celu uzyskania simoleonów.

14. Prywatne wiadomości
Nie przeglądamy Twoich prywatnych wiadomości, za wyjątkiem sytuacji gdy otrzymamy wyraźną prośbę od rozmówcy lub taki obowiązek wynika z orzeczenia uprawnionego organu.

15. Skutki naruszenia Regulaminu
(1) Jeżeli naruszysz Regulamin to możesz zostać ukarany upomnieniem lub ostrzeżeniem, które zapisywane jest w profilu. 
(2) W związku z nałożeniem upomnienia lub ostrzeżenia może być na Ciebie nałożony dodatkowy obowiązek lub zakaz (np. Twoje wypowiedzi będą musiały być uprzednio zatwierdzone przez moderatora, odjęcie simoleonów, zakaz udziału w konkursach, usunięcie odznak z profilu). 
(3) Nie możesz być ukarany, jeżeli naruszenie Regulaminu nastąpiło dawno. 
(4) Informacje o aktualnych upomnieniach i ostrzeżeniach są widoczne dla wszystkich.

16. Ban
(1) Jeżeli łamiesz Regulamin uporczywie lub jeżeli naruszenie Regulaminu jest wyjątkowo poważne może zostać na Ciebie nałożony ban, czyli zakaz korzystania z naszego serwisu. 
(2) W przypadku, gdy jest to Twój pierwszy ban to nie może on trwać więcej niż 5 dni - chyba, że został przyznany za posiadanie multikonta. 

17. Odwołania
(1) Masz prawo do tego, aby każda nasza decyzja, która dotyczy Ciebie, została sprawdzona przez administratora (w tym decyzje o ukaraniu upomnieniem, ostrzeżeniem i banem).
(2) Swoje odwołanie powinieneś złożyć w ciągu 5 dni przez formularz (dostępny na Twoim profilu - przy informacji o ostrzeżeniu), a jeżeli nie jest to możliwe (przy innych decyzjach) to w formie prywatnej wiadomości przesłanej do administratora. 
(3) Odwołanie, które nie zawiera żadnych argumentów albo przesłane po upływie 5 dni może nie zostać uwzględnione nawet, jeżeli będziesz miał rację. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Usuwanie treści
Usuwanie treści polega na tym, że przestają one być widoczne publicznie. Nadal są przez nas przechowywane i mogą być przywrócone i udostępnione, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

19. Awarie

W przypadku awarii serwisu żadne Twoje prawa nie zostaną naruszone. Może być jednak wyznaczony termin, w którym będzie można zgłaszać wnioski o przywrócenie uprawnień.

20. Szczególne uprawnienia administratora

Administrator może w każdym czasie zmienić dowolną decyzję, jeżeli uzna to za stosowne. Taka zmiana nie może pogroszyć Twojej sytuacji (np. nie może wydłużyć Ci bana, albo odebrać bez przyczyny odznaki).

21. Zmiana Regulaminu
Regulamin może zostać zmieniony a o każdej zmianie zostaniesz poinformowany. Jeżeli nie wyrazisz zgody na zmiany Twoje konto zostanie zamknięte w ostatnim dniu, przed wejściem w życie zmian. 

22. Zakaz naruszania prawa
Żadne postanowienie Regulaminu nie może być rozumiane w sposób, który byłby sprzeczny z prawem lub zmierzał do obejścia prawa.